CAMO Naprzód Sp. z o.o.

CAMO

CAMO Naprzód Sp. z o.o. świadczy usługi zarządzania ciągłą zdatnością do lotu w oparciu o certyfikat nr PL.MG.072 wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Organizacja zarządza śmigłowcami Robinson R44 Raven I i Raven II z terenu całej Polski. Pod naszym nadzorem pozostają śmigłowce ośrodków FTO, oraz Użytkowników prywatnych i firm.

W ramach organizacji CAMO kompleksowo realizujemy wszystkie obowiązki spoczywające na właścicielu czy też operatorze statku powietrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lotniczego. Do naszych obowiązków między innymi, należą:

  • Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu zgodnie z procedurami Part-M/G
  • Realizacja całości obsługi technicznej w wymaganych terminach i zgodnie z zatwierdzonymi Programami Obsługi Technicznej
  • Planowanie i koordynowanie czynności związanych z planowaną i nieplanowaną obsługą techniczną, realizację AD’s, SB’s, oraz wymianą podzespołów o ograniczonej żywotności
  • Zapewnienie realizacji przeglądów przedlotowych, lotów próbnych kontrolnych, gdy jest to wymagane, realizację czynności ważenia i wyważania gdy jest to wymagane.
  • Zapewnienie usuwania niesprawności, usterek i uszkodzeń statków powietrznych zgodnie z zatwierdzonymi standardami.
  • Utrzymanie ważności Poświadczenia Przeglądu Zdatności do Lotu (ARC) zarządzanych statków powietrznych
  • Zarządzanie dokumentacją i zapisami ciągłej zdatności do lotu
  • Odpowiedzialność za zatwierdzenie projektów modyfikacji i napraw.

Nieustannie staramy się podnosić jakość naszych usług oraz ich zakres. W chwili obecnej posiadamy uprawnienie do przedłużania ważności Poświadczenia Przeglądu Zdatności do Lotu (ARC) dla statków powietrznych, które są przez nas zarządzane przez okres co najmniej 12 miesięcy. Rozpoczęliśmy również proces uzyskania uprawnienia do wydawania ARC dla statków powietrznych wg Part-M, Podczęść I.

Po zakończeniu procesu rozszerzenia zakresu zatwierdzenia do certyfikatu, staniemy się alternatywą dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy wydawaniu tego typu dokumentu.